MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

mūsų Guru

mūsų Guru

grįžti

Guru
Mai Ram Devi

 


 


 
 Guru Mai Ram yra Aghorų kapalinų nathų jogų sampradajos, mokymo linijos tęsėja. Jai perduota jogų tradicijos dvasinė galia bei žinojimas. Inicijuotiems į šią sadhaną suteikiamas dvasinis vardas pasibaigiantis mantra Ram (sanskr. राम), reiškiančią dievystę.  
 
Guru Mai Ram gimė Lietuvoje 1969 m. sausio 15 d. Makara Sankranti šventės metu.
 Makara Sankranti yra saulės grįžimas iš tamsaus priodo į šviesųjį, kai saulė pradeda judėti šiauryn. Ši diena simbolizuoja neišmanymo pabaigą ir tiesos pradžią, kuomet apsireiškia tamsos į šviesą virsmas, iš vieno būvio į kitą. Būtent Makara Sankranti metu į Mahasamadhį išėjo tradicijos didis sidhas Guru Hari Ram, kurio ašrame Indijoje, Varanasyje Guru Mai Ram tęsia nathų jogų sadhaną. Taip pat, savo sadhaną Guru Mai Ram atlieka ir Lietuvoje, Vilniuje įsteigtame Mai Ram Yoga ašrame.
 
Nathai – tai jogos saugotojai, valdovai, meistrai. “Aghora” sanskrito kalboje reiškia nedualią sąmonės būseną, o “Kapali” – kaukolę, simbolizuojančią visatą. Aghoris, atskleisdamas dievystės būseną, savo rankoje laiko kaukolę. Aghoriu vadinama būtybė, transcendavusi dualumą bei suvokusi aukščiausiąją vienovę. Aghorų kapalinų nathų jogų tradicija yra Guru Parampara – mokytojo perduodama mokiniui per žodinį mokymą iš lūpų į lūpas. Griežta sadhana, nepertraukiamas ryšys su dvasiniu žinojimu, asketizmas ir atsiskyrimas neleido išnykti tradicijai, kuri laikoma neapsakomu dvasiniu lobiu, nes yra neįtikėtinų dvasinių galių sidhi (tobulų antgamtinių gebėjimų) saugotoja.
 

 

 Mai Ram ir Parama Guru Narendra Dev Ram
Mai Ram ir Guru Anil Dev Ram

Aghora sadhana Guru Mai Ram 


 
Guru Mai Ram yra Mai Ram International Yoga Association įkūrėja.
Asociacija įkūrta siekiant vystyti ir plėtoti nathų jogos mokymą pagal klasikinę integruotą Mai Ram Yoga, organizuoti mokymus, seminarus ir konferencijas,
bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
 
Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinė joga šiuolaikiniam žmogui. Mai Ram Yoga sudaryta remiantis ilgamete Guru Mai Ram praktikos patirtimi stebint ir mokant jogos įvairaus amžiaus žmones, skirtingų fizinių gabumų, tautybių, rasių. Guru Mai Ram jogos mokymą diegia praktiniu, moksliniu ir klasikiniu jogos požiūriu. Mai Ram Yoga sudaro tradicijos puoselėjimų jogos praktikų visuma, kuri padeda praktikuojančiam praplėsti sąmonę. Laikantis asmeninės disciplinos, nuosekliai praktikuojant Mai Ram Yoga metodiką žmogus gali adaptuotis prie vykstančių gyvenimo pokyčių, skatinti asmeninį augimą ir brandą, išlaikyti sveikatingumą, ugdyti pasaulio priėmimą
bei formuoti teisingą požiūrį į save ir aplinką.
 
Kasmet M.R.Y. Asociacija rengia kvalifikuotų jogos mokytojų mokymus, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės iš Lietuvos, Europos šalių, Rusijos, Amerikos, Kanados, Indijos. Mai Ram Yoga ašrame, centruose, studijose Lietuvoje ir kitose šalyse mokoma fizinių, mentalinių ir dvasinių nesenstančių klasikinės jogos mokslo aspektų.
 


 

Guru Mai Ram Devi
su mokiniais


Mai Ram Yoga ašramas, Vilnius 2013 m.Guru Mai Ram Devi sadhanos vietos,

ašramai
Nuo 2009 m. Guru Mai Ram sadhaną atlieka Hari Ram ašrame Varanasyje, Indijoje, o nuo 2010m. – Lietuvoje įsteigtame Mai Ram Yoga ašrame.

 

Daugiau apie Mai Ram Yoga ašramą Vilniuje
www.mairamyoga.lt

Filmas atskleidžia Mai Ram Yoga ašramo veiklos visumą ir tikrąją jogos esmę


filmą žiūrėti čia >>>
 
Hari Ram Ašramas, Varanasis, Indija

 


 
Copyright © 2015 Mai Ram International Yoga Association & Mai Ram Yoga