MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

apie Mai Ram Yoga

mūsų Guru

M.R.Y. metodas

M.R.Y. praktikos principai

M.R.Y. metodą vienijančios jogos kryptys

M.R.Y. meditacinė praktika

M.R.Y. asanų praktikų lygiai

M.R.Y. pranajama


KLASIKINĖ INTEGRUOTA MAI RAM YOGA – TAI JOGOS PRAKTIKA
APJUNGIANTI KŪNĄ, PROTĄ IR DVASIĄ.


 


 
Apie MAI RAM YOGA
 
 
Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinė joga, skirta šiuolaikiniam
žmogui puoselėti savižiną. 
 
Mai Ram Yoga tikslas – brandinti praktikuojančiojo vidinę sąmonę ir jos išplėtimą, pranokstantį kūno ir proto sukurtus apribojimus. Šio tikslo link veda nuolatinis savižinos ugdymas, pasitelkiant vidinę valią ir sąmoningumą, kol galiausiai sąmonė pakyla virš mentalinio lygmens. Kryptingos pastangos, atsidavimas, kūno ir proto ugdymas praktikuojančiajam leidžia pažinti tikrąją prigimtį. Būtent toks savižinos kelias ir yra pagrindinė integruoto Mai Ram Yoga mokymo paskirtis.

 

 


 
Copyright © 2015 Mai Ram International Yoga Association & Mai Ram Yoga