MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

M.R.I.Y.A. nuostatos

M.R.I.Y.A. nuostatos

grįžti


MAI RAM International Yoga Association
nuostatos


Asociacijos veiklos tikslai:
 
  • skatinti ir plėtoti Mai Ram Yoga;
  • remti Mai Ram Yoga mokytojus, suteikti jiems metodinę ir techninę pagalbą;
  • remti asmenis, svarbius Asociacijos veiklai;
  • organizuoti jogos mokymus, konferencijas ir jogos misijas;
  • bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje ir, esant reikalui, jungtis į tokias organizacijas, kurti ir stiprinti palankias sąlygas mokytis Mai Ram Yoga.

Asociacijos veiklos sritys bei rūšys:
 
  • Mai Ram Yoga metodikos kūrimas ir žinių tobulinimas, klasikinės jogos mokymo skleidimas;
  • Mai Ram Yoga medžiagos spausdinimas informaciniais, reklamos, tyrimų ir metodiniais tikslais;
  • seminarų, konferencijų ir kitokių mokymo priemonių organizavimas. 
Copyright © 2015 Mai Ram International Yoga Association & Mai Ram Yoga