MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

M.R.I.Y.A. narystė

M.R.I.Y.A. narystė

grįžti


Narystė M.R.I.Y. Asociacijoje


 
Asociacijos narių teisės ir pareigos:
 
  • mokėti nario mokestį. Šis mokestis privalomas norint laikyti kas 24 mėn. atestacinį egzaminą pagal nustatytą tvarką. Atestacinis egzaminas kelia mokytojo kvalifikaciją ir pratęsia Asociacijos narystę;
  • išlaikyti teisingą Asociacijos įvaizdį;
  • palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;
  • laikyti paslaptyje Mai Ram Yoga mokymą, Asociacijos sprendimus ir dokumentus, kurie Visuotinio narių susirinkimo sprendimu yra pripažinti konfidencialiais;
  • laikytis kitų Visuotinio narių susirinkimo patvirtintų tvarkos taisyklių.

Asocijuoti nariai turi teisę naudoti Asociacijos simbolius Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka.