MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

apie M.R.I.Y. Association

M.R.I.Y.A. nuostatos

leidyba

M.R.I.Y.A. atstovybės

Mai Ram Yoga ir M.R.I.Y.A. autorinių teisių apsauga

M.R.I.Y.A. narystėM.R.I.Y.A. įkurta siekiant vystyti ir plėtoti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga 
– Guru Mai Ram Devi per daugelį praktikos
metų integruotą unikalią jogos praktiką, perduodamą klasikinės jogos tradicijos.
 
 Sertifikuoti Mai Ram Yoga mokytojai plėtoja klasikinės jogos mokymą visame pasaulyje.
Kasmet Asociacija organizuoja įvairaus lygio jogos mokytojų kursus, studijas, įvairius mokymus, 
seminarus ir konferencijas, bendradarbiauja su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Mai Ram International Yoga Assosiation yra teisinė institucija, įkurta norintiems tapti
sertifikuotais Mai Ram Yoga mokytojais ir tęsti klasikinės jogos mokymą.