MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

M.R.Y. Yoga Uttara Adhikari lygio studijos

M.R.Y. Yoga Uttara Adhikari lygio studijos

grįžti


Yoga Uttara Adhikari

(sanskr. योग उत्तर अधिकारी yoga uttara adhikārī)
Aukštesnysis jogos mokytojas
Yoga Uttara Adhikari yra įgudęs mokytojas:
 •     gebantis dėmesį koncentruoti į jogos mokymo esmę;
 •     praktikuodamas įgijęs gilias jogos žinias;
 •     puikiai išmanantis jogos mokymą.
   


 

Mai Ram Yoga kūno, kvėpavimo, proto, jogos filosofijos, psichologijos ir dvasinio žinojimo studijų III kurso mokymo programa susideda iš integruotos jogos metodikos, lavinančios kūną ir protą, pagal klasikinę jogą.

III kurso Yoga Uttara Adhikari disciplinos:
 •     jogos raštų studijavimas;
 •     intelekto vystymas;
 •     proto kontrolės lavinimas;
 •     savistaba ir proto veiklos analizė;
 •     gilesnė meditacijų praktika;
 •     sanskrito kursas;
 •     jogos anatomijos ir fiziologijos kursas.
 •     Advanced II lygio asanos;
 •     Advanced II asanų sekų (vinjasų) technikos;
 •     sudėtingos kvėpavimo praktikos;
 •     susikoncentravimas.


Išlaikius M.R.Y. Uttara Adhikari teorinį egzaminą suteikiamas diplomas su teise dėstyti jogos įvadus, Mai Ram Yoga Kriya meditacijų praktiką, paskaitas, vesti seminarus.

Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Uttara Adhikari turi turėti Mai Ram Yoga Adhikari sertifikatą. Išklausęs Mai Ram Yoga Uttara Adhikari mokytojų mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius egzaminus, mokytojui suteikiama:

 • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga įvadus, paskaitas, seminarus;
 • Mai Ram Yoga Uttara Adhikari vadovas;
 • Mai Ram Yoga Kriya meditacijų praktikos sistemos vadovas;
 • sanskrito vadovas.

Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Advanced II asanų ir pranajamos mokytoju, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti praktinį egzaminą. Išlaikius praktinį egzaminą, mokytojui suteikiama:

 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga Advanced II Level metodiką;
 • Mai Ram Yoga Advanced II Level metodikos vadovas.

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Advanced II Level 2 intensyvios jogos praktikų pamokos 2 val. 30 min.
Mai Ram Yoga Uttara Adhikari sertifikato išdavimas ir galiojimo laikas
 
Sertifikatai išduodami:
Yoga Uttara Adhikari ir Yoga Advanced II.
Mokytojo sertifikatas galioja 24 mėn., todėl būtina periodinė mokytojo atestacija, kuri skatina kvalifikuoto jogos mokytojo augimą.
Mai Ram I.Y.A. skelbia jogos mokytojų atestacijas, kurių metu laikomas praktinis egzaminas, išlaikius jį pratęsiamas sertifikatų galiojimo laikas 24 mėn.

Siekdamas atestacijos, jogos mokytojas patvirtina savo nuostatą tobulėti ir jam suteikiama teisė skleisti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga pagal mokytojo sertifikato lygį.

Pastabos:

M.R.Y. Uttara Adhikari egzaminą galima laikyti turint galiojantį M.R.Y. Adhikari sertifikatą.

M.R.Y. Advanced II Level  asanų lygio egzaminą galima laikyti turint nuolatinę M.R.Y. Advanced I Level asanų dėstymo praktiką.


 
Copyright © 2015 Mai Ram International Yoga Association & Mai Ram Yoga