MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

M.R.Y. Yoga Acharya lygio studijos

M.R.Y. Yoga Acharya lygio studijos

grįžti


Yoga Acharya

(sanskr. योग आचार्य yoga ācārya)
Dvasinis jogos mokytojas 

Yoga Acharya yra mokytojo laipsnis, nurodantis jogos žinovo savybes, žinias ir atitinkamus jogiškus gebėjimus.

 


Mai Ram Yoga kūno, kvėpavimo, proto, jogos filosofijos, psichologijos ir dvasinio žinojimo studijų IV kurso mokymo programa susideda iš integruotos jogos metodikos, lavinančios kūną ir protą, pagal klasikinę jogą.

IV kurso Yoga Acharya disciplinos:
  •     jogos raštų studijavimas;
  •     sanskrito studijavimas;
  •     meditacijų praktika;
  •     Master lygio asanos;
  •     Master asanų sekų (vinjasų) technikos;
  •     sudėtingos kvėpavimo praktikos;
  •     susikoncentravimas;
  •     ilgalaikė savistaba asanoje.

M.R.Y. Acharya laipsnis suteikiamas išugdžius rekiamas dvasinio jogos mokytojo savybes.
M.R.Y. Acharya gali plėtoti jogos mokymą, dėstyti M.R.Y. įvadus, paskaitas, meditacijų praktiką, vesti seminarus, satsangus.

Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Master asanų ir pranajamos mokytoju, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti praktinį egzaminą. Išlaikius praktinį egzaminą, mokytojui suteikiama:

  • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga Master Level metodiką;
  • Mai Ram Yoga Master Level metodikos vadovas.

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Master Level asanų ir pranajamos technika reikalaujanti aukščiausiojo meistriškumo 3 val.

Pastabos:

M.R.Y. Master Level egzaminą galima laikyti turint nuolatinę M.R.Y. Advanced II Level dėstymo praktiką.

Išlaikius M.R.Y. Master Level  praktinį egzaminą, suteikiamas sertifikatas su teise dėstyti M.R.Y. Master Level metodiką, kurią sudaro aukščiausios koncentracijos ir meistriškumo reikalaujanti asanų ir pranajamos technika.
 
Copyright © 2015 Mai Ram International Yoga Association & Mai Ram Yoga