MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

M.R.Y. studijų dėstytojai

M.R.Y. studijų dėstytojai

grįžti

Mai Ram Yoga kursą dėsto:

Guru Mai Ram Devi
Laurynas Brazauskas - San RamDėsto sanskrito pagrindus, reikalingus sertifikuotam Mai Ram Yoga mokytojui.

Salomėja - Kaveri RamDėsto jogos anatomiją ir fiziologiją.

Gintautas Šiupšinskas - Bhagavan Ram
Mai Ram International Yoga Association vadovas.
Supažindina su asociacijos veikla, nuostatomis, taisyklėmis, etikos kodeksu.

Copyright © 2015 Mai Ram International Yoga Association & Mai Ram Yoga