MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT
> Sūrya Namaskāra - Saulės pasveikinimas

Jogos mokytoja Mai Ram atlieka Sūrya Namaskār (Saulės pasveikinimą)